ảnh 789BET

Vui lòng xác nhập tài khoản của bạn

HƯỚNG DẪN
Vui lòng chờ trong giây lát ...
Quy tắc khuyến mãi
※ Tiền thưởng chỉ được tham gia NỔ HŨ-BẮN CÁ nếu vi phạm điều kiện khuyến mãi hệ thống khấu trừ toàn bộ tiền khuyến mãi và tiền thắng phát sinh.
※ Tiền thưởng cần trải qua 5 vòng cược, tương đương 330 điểm cược hợp lệ trước khi rút tiền.
※ Khuyến mãi chỉ được rút tiền 1 lần duy nhất , số tiền còn lại sẽ được hệ thống khấu trừ toàn bộ .
※ Số tiền rút hợp lệ đối với khuyến mãi này từ 50 điểm đến 350 điểm, sau khi rút tiền hệ thống sẽ tự động thu hồi số tiền vượt quá quy định. Mọi hành vi cố tình gian lận số tiền vượt quá giới hạn rút tiền của khuyến mãi sẽ không hợp lệ.
※ Doanh thu cược hợp lệ phải được hoàn thành trong vòng 24 giờ (tính từ thời điểm yêu cầu nhận thưởng) sau khi nhận tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ được hệ thống tự động thu hồi nếu không phát sinh cá cược sau thời gian quy định.
※ Mỗi tài khoản, mỗi thông tin cá nhân, mỗi thiết bị / IP / số điện thoại chỉ được nhận thưởng 1 lần, hệ thống sẽ tự động từ chối các tài khoản trùng lặp.
※ Bất cứ thành viên sử dụng các chương trình ảo, phần mềm thay đổi IP/FP để đăng ký tài khoản hàng loạt và nhận tiền thưởng, tất cả IP/thiết bị/tên/số điện thoại di động sẽ được thêm vào danh sách đen và từ chối vĩnh viễn tất cả các chương trình khuyến mãi tại 789BET.
※ 789BET có quyền sửa đổi và chấm dứt sự kiện bất cứ lúc nào.
※ Thành viên đăng ký khuyến mãi này không được sửa đổi bất kỳ thông tin thành viên nào trước khi rút tiền hoặc khi số dư của tài khoản còn trên 5 nghìn đồng. Nếu muốn sửa đổi thông tin thành viên sẽ phải chịu khấu trừ tiền thưởng và lợi nhuận.